– Quốc hội thảo luận Luật Khám chữa bệnh và Luật Thanh tra (sửa đổi)
– Tăng cường hợp tác Việt Nam – Cuba
– Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Việt Nam

#Quốchội #Cuba #NhậtBản
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source