– Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sống Cửu Long
– Thương hiệu quốc gia Việt Nam khẳng định vị thế trên đường hội nhập
– Tổng quan công tác tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

#thoisu #21H #Chinhphu #ĐBSCL #BoChinhtri #Thuonghieu #VietNam #hoinhap #xuatkhau #thuongmai #vacxin #Covid-19 #treem
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source