– Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận
– Tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử
– Việt Nam qua báo chí quốc tế

#Baochi #NinhThuan #Thuongmaidientu
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source