Chủ tịch nước làm việc tại Bình Định – Chính phủ họp chuyên đề pháp luật – Phiên họp 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội …

source