– Khánh thành đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ
– Thủ tướng họp Ban chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia
– Ngành cà phê Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

#thoisu #21H #truyenthong #lichsu #vanhoa #vuaHung #Thutuong #Chinhphu #anninhmangQuocgia #caphe #nongsan #lamsan #phattrienbenvung
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source