– Tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 5,5-6% trong năm nay
– Nông sản Việt rộng đường xuất khẩu
– Lập cơ sở dữ liệu xăng dầu quốc gia để ngăn sai phạm

#nongsanviet #buonlauvietlao #namtrungbo #Chauro #michautrongthuy
#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source