– Sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng
– Gỡ khó cho phục hồi kinh tế Việt Nam
– Phiên chợ sâm Ngọc Linh

#sanglocdangvien
#kinhtetphcmkhoisac
#phuchoikinhteVN
#tiemvacxinchotreem
#greenup
#samngoclinh

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source