– Nhiều doanh nghiệp nhật muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam
– Doanh nghiệp tìm giải pháp chống đứt gãy chuỗi sản xuất
– Phục hồi và tăng trưởng bền vững

Tag: #thoisu #12h #NhatBan #dautu #doanhnghiep #chuoisanxuat #phuchoikinhte #tangtruong

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source