– Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 13
– Kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam
– Chưa thể coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

#nghiquyet13 #dongbangsongcuulong #dothithongminh #1800trehoantiemvaxin #phongluukhauvai #mamangiang #seagames31

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source