Năm 2021 khai thác gần 11 triệu tấn dầu – Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ chế biến – Hỗ trợ lao động quay lại làm việc …

source