– Đột phá hạ tầng làm nền tảng phục hồi kinh tế
– Xuất khẩu hàng hóa quý I tăng mạnh
– Vui tết Bunpimay vùng biên giới Việt – Lào

#thoisu #12H #cosohatang #phuchoi #kinhte #xuatkhau #kinhte #giaothuong #TetBunpimay #Viet-Lao

#vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news

Theo dõi các chương trình của VTV4 tại:
Ứng dụng VTVgo trên App store và Google Play
hoặc xem trực tiếp trên

Facebook:
Youtube:
TikTok:

• Phiên bản Tiếng Anh:
Facebook:
Youtube:

source