Mô tả video: – Khống khí đón năm mới tại nhiều địa phương trên cả nước – Thành phố Hồ Chí Minh sau cơn bạo bệnh – Nhiều …

source