1. Đây video hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ dầm Miễn Phí VN_Beam
Link tải phần mềm và các file:
2. Ngoài ra mọi người xem video hướng dẫn lập trình VBA trong Autocad theo link dưới đây:

source