Mình xin giới thiệu đến các bạn ứng dụng đào đồng ETH miễn phí, các bạn vào đăng kí rồi nhập mã giới thiệu: Joindoe để cùng đào nhé.
Referral code: Joindoe

source