Ab 125 honda lỗi file dữ liệu ecu. Khắc phục bằng cách dùng máy chẩn đoán lỗi motoscan 7 và motobox nạp lại phần mềm
– hotline 0848854345
– zalo 0848854346

source