Bạn đang có nhu cầu sử dụng phần mềm miễn phí thì nên xem qua video này. Video này nói rõ có 5 phần mềm đang được sử dụng miễn phí và 3 sự lựa chọn cài đặt phần mềm (tùy theo năng lực, tài chính và sở thích của bạn).

– Link download phần mềm UltraIso:

– Link download file iso Sql server:

– Link download file database:
+ 1. Phần mềm quản lý quán cafe:
Link database:
Link phần mềm cài đặt:

+ 2. Phần mềm quản lý khách sạn:
+ 3. Phần mềm quản lý Bida:
+ 4: Phần mềm quản lý Văn phòng hoặc tạp hóa:
Link database:
Link phần mềm cài đặt:

+ 5. Phần mềm quản lý bán hàng – kế toán:
Link database:
Link phần mềm cài đặt:

source