Kênh dạy học của thầy Bi ốc, chuyên 3Q nâng cao, các em subscribe để theo dõi thầy ra bài giảng hàng ngày nha.
số momo 0797825061 lê đỗ phương uyên !
STK Ngân hàng 90935400547 Nguyen Ngoc Thien Phu Tp Bank) Link Fb Thầy !
Link kênh phụ 3q tào thực
Link mua acc 3Q :

source