Thông tin bạn có thể quan tâm vui lòng xem thêm, ACV xin được hỗ trợ:
👉Tìm hiểu các khóa học kế – kiểm tại đây:
👉Đăng ký kênh Youtube Thuy Nguyen ACCA:
👉Theo dõi Page hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán:
👉Tư vấn học ACCA, FIA, Non-ACCA: bit.ly/zalo-tu-van-acca

#auditcarevietnam #acv #acca #ifrs #fia #thuyacca #hocketoan #hockiemtoan

source