Hôm nay chúng tôi collab với nhau để ngồi kể khổ sau 4 tháng giời không lên sóng chung. Hãy ủng hộ Jeff tại …

source