Ao Làng Free Fire 50 – 111 kim cương
Luật chơi: kênh Laius 1
top 1 6 kill = 50 kc 1-99 view
= 111 kc 100 view
Bắn chết top 2 mới có giải
team 2 : ai nhiều kill hơn còn sống nhận giải
AWM: chỉ bắn súng AWM và K98 mới có giải
Súng Ngắn: chỉ bắn súng ngắn mới có giải
Cận chiến không được dùng súng
luật bắn tử chiến
4vs4: cấm team code kéo, chỉ sử dụng tiểu liên và shot gun, cấm cứu,cấm nhường, afk hủy phòng mvp 18 có giải
xin kèo lên live bắn
+ 1vs2: team 1 người tự do, team 2 người không nhảy keo, đục keo, không cứu nhau, cấm nhân vật cr7, ngộ không, skyler
+ 2vs4: team 2 người tự do, team 4 người không nhảy keo, đục keo, không cứu nhau, cấm nhân vật cr7, ngộ không, skyler
+ 2vs3: team 2 người tự do, team 3 người không nhảy keo, đục keo, không cứu nhau, cấm nhân vật cr7, ngộ không, skyler
+ 3vs4: team 3 người tự do, team 4 người không nhảy keo, đục keo, không cứu nhau, cấm nhân vật cr7, ngộ không, skyler
Link donate:
Link Nhóm:
liên hệ: 0866174089
facebook:
tuyển thành viên quân đoàn:
quan doan 0: 1014075550
quan doan 01: 1020855009
quan doan 02: 1019071991
quan doan 03: 1019626121
quan doan 07: 1028944701
Âm nhạc trong video:
▶️NoCopyrightSounds / NCS –

Free Download / Stream:

source