Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng 9-5 Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva, Nga diễn ra vào lúc 10h sáng theo giờ địa phương, tức 14h theo giờ Việt Nam.

#tintuc #tramtin #quocte #leduyetbinh #nga

source