▶ Donate PlayDuo:
▶ Donate Paypal:
👇👇👇
ĐĂNG KÝ KÊNH ▶
DISCORD ▶
SHOP ACC ▶
CỘNG ĐỒNG CỦA TỚ ▶
—————-
🔹 Event báo danh Live Stream hằng ngày tại Fanpage đây:
🔹 Tải game thì ấn vô link này nè:
🔹 FaceBook :
—————-
Tag : #moonsu #ys6

source