ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 – MÔN THỂ THAO ĐIỆN TỬ
31ST SEA GAMES – ESPORTS

NGÀY THI ĐẤU 22/5

#SEAGames #SEAGames31 #Vietnam2021 #Roadto31stSEAGames #VIRESA #eSports #wildrift

source