#genshin
#genshinimpact
#spiralabyss

🔴 Live stream 🔴 Review Acc La Hoàn Miễn Phí l Spiral Abyss Free [ Genshin Impact ] #72

_Cách Hỏi Bot Build Nhân Vật : Bấm ! ( nhân vật ) Ví Dụ : !noelle

_Nhóm FB

_Ủng Hộ Mình

++Paypal ( Sẽ Hiện Trên Top Daonate Paypal )
__
++Playduo ( Sẽ Hiện Trên Top Daonate Playduo )
__

+Momo ( Ẩn danh không hiện trên live )
__
+Donate ( Ẩn danh không hiện trên live )
__

source