Có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc cuộc sống ở Dubai như thế nào? Ăn xin kiếm được trăm triệu tại Dubai – có như lời đồn Mình làm …

source