🎦 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑️ Cách dùng điện thoại iPhone hoặc Android làm Webcam (Camera) và Micro cho máy tính bàn, Laptop bằng phần mềm DroidCam.
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
🌐 Website:

source