Category: Hướng dẫn

Offshore Development Center là gì

Offshore Development Center là gì: Từ A-Z về ODC

Lời tựa: Bài viết này được tham khảo từ Cẩm nang cùng tên với tựa đề Offshore Development Centre (ODC): How To Set It Up? (+A Detailed Checklist), được xuất bản trên website Savvycomsoftware.com. — Khi xu hướng phát triển phần mềm ra nước ngoài tiếp tục tăng thì nhu cầu về Offshore Development Center…