Category: Góc nhìn

Tương lai nghành bán lẻ Việt Nam 2019: Thay đổi để tăng trưởng

(Nguồn: BSCSoft.com.vn) Sự chuyển đổi trong quá trình mua sắm và hành vi mua sắm trong thập kỷ qua đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Sự tăng trưởng trong mua sắm trực tuyến, sự thay đổi trong cách suy nghĩ của người tiêu dùng và sự gia tăng của các phương tiện truyền thông…