Offshore Development Center là gì

Offshore Development Center là gì: Từ A-Z về ODC

Lời tựa: Bài viết này được tham khảo từ Cẩm nang cùng tên với tựa đề Offshore Development Centre (ODC): How To Set It Up? (+A Detailed Checklist), được xuất bản trên website Savvycomsoftware.com. — Khi xu hướng phát triển phần mềm ra nước ngoài tiếp tục tăng thì nhu cầu về Offshore Development Center…

Tương lai nghành bán lẻ Việt Nam 2019: Thay đổi để tăng trưởng

(Nguồn: BSCSoft.com.vn) Sự chuyển đổi trong quá trình mua sắm và hành vi mua sắm trong thập kỷ qua đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Sự tăng trưởng trong mua sắm trực tuyến, sự thay đổi trong cách suy nghĩ của người tiêu dùng và sự gia tăng của các phương tiện truyền thông…